_p4 _p1 _p2 _p3
_p41 _p12 _p23 _p34
 
          УСЛОВИЯ  

 

 

  

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 

1. Обектът представлява затворен обем, оборудван със заключващи се врати и прозорци

2. Техниката се закупува

3. Заплаща се еднократно инсталационна такса за монтаж и пуск на обекта

4. Заплаща се еднократно кабел и PVC лайсни и други консумативи след полагането, ако има такива / при безжична техника кабел не се използва /

5. Месечната такса е в зависимост от поетата имуществена отговорност и собствеността на обекта

6. Обектът има постояно електрическо захранване

УСЛОВИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ В СТРОЕЖ (ОТКРИТИ ОБЕКТИ)

1. Обектът да бъде обособен и ограден с плътна ограда ( стабилна, неподвижна )

2. Да има обособен вход

3. Да има електричество – постоянно

4. Да има подходящо място за монтиране на техника за охрана

5. Срок за монтаж и поемане под охрана на строителни обекти до 10 дни

 


Нафотс


 

 
 
ВРЪЗKИ

КАРТА (Охраняеми зони)

ОФЕРТА

Охраняеми зони-Технопол

 Стара Загора
гр.Стара Загора,бул.Славянски 57 office@technopol.biz 042 600362, 0886 600362