_p4 _p1 _p2 _p3
_p41 _p12 _p23 _p34
 
          GPS КОНТРОЛ    

 

 GPS Контрол
 

  Глобална система за позициониране Global Positioning System или GPS е спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземна орбита в реално време.

  Системата се използва за навигация и контрол на транспортни средства.Използването на тази система позволява повищаване на рентабилността в транспортния бизнес и управление на автопарковете с до 30%.

  Устройствата, могат да подават разнородна информация, извън стандартните досега възможности на познатия ни GPS мониторинг и в зависимост от потребностите на нашите клиенти и спецификата на дейността им.

Корпоративен транспорт - ефективност и оптимизиране на контрола върху транспортните средства на фирмата, визуализиране във всеки един момент на всеки обект върху карта (BGmap и Google), контрол върху обхвата на дейност на всяко едно превозно средство;

Товарен транспорт - контрол върху превоза на стоки, количествен контрол, контрол върху водача, проследяване местоположението на транспортното средство, контрол на горивото, скорост, обороти и други параметри .

Автобусен транспорт - Проследяване и визуализиране върху карта (BGmap и Google), задаване на маршрути и контрол върху спазването им, определяне на броя пътници,информация з а отворени и затворени врати, водача на транспортното средство;

Куриерски транспорт - Проследяване на товари , определяне на курсове и проследяване за спазване на срокове, контрол върху горивото и скорост на транспортното средство;

Селскостопански транспорт - определяне на местоположението и визуализиране му върху карта (BGmap и Google), определяне на ефективността на машината, следене на обороти, гориво, персонализиране на водача в машината, аларма при излизане на машината извън определена зона;

Специализиран транспорт - Визуализиране и проследяване на транспортните средства върху карта (BGmap и Google), справки за минали периоди и оценка на ефективност и бързина на реагиране;

Железопътен транспорт - Определяне на маршрути и линии, контрол върху спазването им , определяне на местоположението на обекта, визуализиране транспортното средство върху карта (BGmap и Google);

Воден транспорт - контрол и мониторинг на параметрите, определяне на местоположението и визуализирането му върху карта (BGmap и Google)

Въздушен транспорт - ниско летящ - определяне на местоположението във всеки един момент и визуализирането му върху карта (BGmap и Google);

 

 

 


Нафотс

      

 

 

 
ВРЪЗKИ

КАРТА (Охраняеми зони)

FACEBOOK

Охраняеми зони-Технопол

 Стара Загора
 

гр.Стара Загора,бул.Славянски 57 office@technopol.biz 042 600362, 0886 600362