_p4 _p1 _p2 _p3
_p41 _p12 _p23 _p34
 
          ДОКУМЕНТИ  

 

 

 

ЗА СЛУЖЕБНИ ОБЕКТИ


1. Документ за регистрация на търговско дружество

2. Булстат

3. Лична карта на МОЛ 


В случаите когато договора се подписва от упълномощено лице


1. Нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице

2. Лична карта на упълномощеното лице

 

ЗА ЧАСТНИ ОБЕКТИ

1.  Лична карта 

 


Нафотс


 

 
ВРЪЗKИ

КАРТА (Охраняеми зони)

ОФЕРТА

Охраняеми зони-Технопол

 Стара Загора
гр.Стара Загора,бул.Славянски 57 office@technopol.biz 042 600362, 0886 600362