_p4 _p1 _p2 _p3
_p41 _p12 _p23 _p34
 
          КОНТРОЛ НА ДОСТЪП  

 

 

 

 
 
Системите за контрол на достъп представляват интегрирано решение за контрол на сигурността и спазването на трудовата дисциплина във Вашия офис или предприятие. В комбинация със системи за видеонаблюдение те Ви предоставят възможността, както да следите в реално време какво се случва на територията, която обслужват, така и да разполагате с безпристраста статистика в ретроспекция.

Въвеждайки система за контрол на достъп Вие можете:

  Да контролирате достъпа на служителите си и посетителите във всички обекти на Вашата организация . Съобразно индивидуалното ниво на достъп на всеки служител системите разрешават или забраняват достъпа и отчитат всички параметри - дата, час и посока на преминаване. Информацията се съхранява .

  Да оптимизирате организацията на работа чрез безпристрастно отчитане на работното време на служителите, както и поведението им в рамките на работния ден - закьснения, излизания , по- ранно напущане.Присъстващите и отсъстващите в организацията, отчитане на нормираното и ненормираното работно време са също възможности, кото системата предлага.

 

   Системите за контрол на достъп са изградени на базата на иновативни технологични решения в областта на сигурността и контрола. Безконтактните чип карти и контролери притежават следните предимства:
 

Невъзможност за подправяне. Всяка чип карта
    притежава уникален, въведен фабрично 16 разряден
    буквено-цифров идентификационен номер.

Компактни са, водоустойчиви и не се влияят от електромагнитни полета
    и замърсявания.

На практика имат неограничен срок на експлоатация и са
    енергонезависими

Притежават голяма пропускателна способност.

Системите са автономни, с резервирано захранване.

Системите могат да обслужват над 120 врати и пропуски.

 

 

 

Нафотс


 
ВРЪЗKИ

КАРТА (Охраняеми зони)

FACEBOOK

Охраняеми зони-Технопол

 Стара Загора
 

гр.Стара Загора,бул.Славянски 57 office@technopol.biz 042 600362, 0886 600362